ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

პრეზენტაციები
2013 წლის 12-13 აპრილს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მესამე ეროვნული საგანმანათლებლო კონფერენცია "საერთაშორისო კვლევები და საქართველო" ჩატარდა.

საგანმანათლებლო შეფასების სისტემები საქართველოში

განათლების საკითხებისადმი მიძღნილ საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის თემაც იყო ,,საერთაშორისო კვლევები და საგანმანათლებლო სტანდარტები“

საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები საქართველოში – რეალობა და ინიციატივები

საერთაშორისო სემინარი "სიახლეები საგანმანათლებლო შეფასების სფეროში"

„თანასწორობისა და სამართლიანობის უზრუნველყოფა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისათვის“

X