ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

ზოგადი ინფორმაცია

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

2009 წლიდან სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრანტობის კანდიდატები ჩააბარებენ საერთო სამაგისტრო გამოცდას.

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მაგისტრანტობის კანდიდატები სპეციალობის გამოცდას უშუალოდ უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებენ.

საერთო სამაგისტრო გამოცდის მიზანია:

  • დაეხმაროს უმაღლეს სასწავლებლებს მაგისტრანტების შერჩევაში
  • გამორიცხოს მაგისტრატურაში ისეთი სტუდენტების მიღება, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სწავლების ამ საფეხურისათვის აუცილებელ მოთხოვნებს
  • უზრუნველყოს მაგისტრატურაში ჩარიცხვის პროცესის მეტი ობიექტურობა და გამჭვირვალობა

საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად საქართველოში დაინერგა მაგისტრატურის დაფინანსების ახალი, სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსებაზე ორიენტირებული სისტემა.

14 /03/ 2011
X