ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია 27 მარტს დაიწყო და 8 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება.

 

წელს პირველად, აპლიკანტებს საშუალება აქვთ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც www.vet.emis.ge ვებ გვერდის მეშვეობით.

საგანმანათლებლო დაწესებულები და საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის - საგამოცდო პროგრამები

ბრძანება N 31-17


გთავაზობთ
პროფესიული ტესტირების ნიმუშებს:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მათემატიკა

უცხოური ენები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ფიზიკა

ქიმია

ბიოლოგია

მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

საკანცელარიო უნარების ტესტი

სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო ცოდნის შესამოწმებელი ტესტი

27 /03/ 2017
X