ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტურის პირველადი შედეგები და აპელაცია

გთავაზობთ 12 თებერვალს ჩატარებული სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტურის პირველად შედეგებს.

 


შედეგები

ტესტური დავალებები (ქართულ ენაზე)

ტესტური დავალებები (რუსულ ენაზე)

ტესტური დავალებები (სომხურ ენაზე)

შეფასების სქემა

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტურის ტესტის შეფასებასთან დაკავშირებით ოლიმპიადის მონაწილის საპრეტენზიო განაცხადი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მიიღება 2017 წლის 2 და 6 მარტს 10:00 საათიდან 18:00 საათის ჩათვლით.

ოლიმპიადის მონაწილემ განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ წერილობითი სახით.
საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილებით, ოლიმპიადის მონაწილეს შეიძლება მოემატოს ან დააკლდეს შეფასება ან ნაშრომის ქულა დარჩეს უცვლელი.

მეორე ტურის შედეგების საფუძველზე გამოვლინდებიან ოლიმპიადის ის მონაწილეები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ოლიმპიადის მესამე ტურში. მესამე ტურში გავლენ ოლიმპიადის ის მონაწილეები, რომლებიც მოხვდებიან რეიტინგული სიის პირველ ორას მონაწილეს შორის. ოლიმპიადის მესამე ტურში გავლენ ასევე ოლიმპიადის ის მონაწილეები, რომელთა ქულა ემთხვევა რეიტინგულ სიაში ბოლო (მე-200) ადგილზე მყოფი ოლიმპიადის მონაწილის ქულას.

საპრეტენზიო განაცხადის ფორმა

სისტემაში შესასვლელად შესაბამის ველში უნდა ჩაიწეროს პირადი ნომერი.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ცხელ ხაზს 2 47 33 33.

 

01 /03/ 2017
X