ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური 12 თებერვალს ჩატარდება

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური მთელი საქართველოს მასშტაბით 12 თებერვალს  სპეციალურად შერჩეულ სკოლებში ჩატარდება.

 

მოსაწვევების ამობეჭდვა სკოლის დირექტორებს შეუძლიათ ამ ბმულიდან

საგამოცდო ცენტრები

დეტალური ინფორმაცია გამოცდის ჩატარების ადგილისა და დროის შესახებ დატანილი იქნება საგამოცდო ბარათზე. მოსწავლეები მოსაწვევ ბარათებს თავიანთ სკოლებში მიიღებენ.

გამოცდისათვის რეგისტრაცია 12:00 საათზე დაიწყება. ტესტირება 3 საათს გაგრძელდება. მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სკოლის მიერ გაცემული ფოტოსურათიანი ცნობა.

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტური კომპიუტერულად ჩატარდა და მან მთელი საქართველოს მასშტაბით 2197 გამარჯვებული გამოავლინა. მეორე ტურში მონაწილეები ტესტის რვეულებსა და პასუხების ფურცლებზე იმუშავებენ, არაქართულენოვანი მოსწავლეები კი შესაბამის ენაზე თარგმნილ ვერსიას მიიღებენ.

რაც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს, ტესტი 55 ქულიანია და 22 დავალებისაგან შედგება. შეფასდება კრიტიკული აზროვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებითობის, ე.წ. დილემური სიტუაციების ზნეობრივი პოზიციებიდან განსჯისა და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი. ასევე შემოწმდება, თუ როგორ იყენებენ მოსწავლეები სამოქალაქო უფლებების კონცეფციებს პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში.

01 /02/ 2017
X