ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტურის შედეგები

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტურის გამარჯვებულების ვინაობა ცნობილია. მომდევნო ტურში გადავიდა რეიტინგული სიის სათავეში მყოფი 2165 მოსწავლე საქართველოს ყველა რეგიონიდან. პირველი ტურის გამარჯვებულები არიან მონაწილეები, რომლებმაც მიიღეს 30 ქულა და მეტი.

სკოლებს შეუძლიათ ნახონ მეორე ტურში გადასული მოსწავლეების ჩამონათვალი. სისტემაში შესასვლელად გამოიყენეთ სკოლის ოთხნიშნა და ცხრანიშნა კოდები.

მონაწილეთა ნუსხა შედეგის მითითებით დაეგზავნათ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს, რომლებიც, თავის მხრივ, ამ ინფორმაციას სკოლებს მიაწოდებენ.

სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტურის ჩატარების ზუსტი თარიღი და დრო მონაწილეებს სკოლების მეშვეობით ეცნობებათ.
30 /11/ 2016
X