ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - მესამე ეტაპის გზამკვლევი

მესამე ეტაპის გზამკვლევი წინასწარ განთავსდა ვებგვერდზე იმ მიზნით, რომ დავეხმაროთ სტუდენტებს საბოლოო პროდუქტის სწორად წარმოდგენაში. გზამკვლევი დაგეხმარებათ მონაცემების შეგროვებისას თუ ანალიზისას ყურადღება გაამახვილოთ საკითხებზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვის დოკუმენტის მომზადებისათვისაა საჭირო.
რაც შეხება მეორე ეტაპს, დოკუმენტი, რომელიც უნდა აიტვირთოს 31 მარტამდე, მეორე ეტაპის გზამკვლევის შესაბამისად უნდა მომზადდეს.

გთავაზობთ "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" მესამე ეტაპის გზამკვლევს
07 /03/ 2017
X