ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - დამხმარე მასალები

გთავაზობთ საერთო კრების გამართვის ინსტრუქციას და დანართებს:

დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6
დანართი 7

დასახლების საერთო კრების გეგმა
11 /01/ 2017
X