ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის შედეგები და აპელაცია

შედეგები

იხილეთ მესამე ტურის ტესტები და პასუხები

აპელაციის განაცხადის ფორმა

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მონაწილის საპრეტეზიო განაცხადი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში (ქ. თბილისი, ე. მინდელის N9) მიიღება 2017 წლის 30 და 31 მარტს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე (რაიონებში საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში). ოლიმპიადის მონაწილემ განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ წერილობითი სახით. ოლიმპიადის მონაწილეს უფლება არა აქვს შეხვდეს საპრეტენზიო კომისიის წევრს.
საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილებით, ოლიმპიადის მონაწიელს შეიძლება მოემატოს ან დააკლდეს შეფასება ან ნაშრომის ქულა დარჩეს უცვლელი.

29 /03/ 2017
X