ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურის შედეგები და აპელაცია
2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურის გამარჯვებულია ოლიმპიადის ის მონაწილე, რომელმაც ოლიმპიადის მეორე ტურში დააგროვა შესაბამისი საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის არანაკლებ 50% და მოხვდა შესაბამისი კლასის/კლასების და საგნის რეიტინგული სიის პირველ ორმოცდაათ ოლიმპიადის მონაწილეს შორის.

 


2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული ოლიმპიადის მეორე ტურში გამსვლელი ქულები

2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლოოლიმპიადის მეორე ტურის თითოეული საგნისმაქსიმალური ქულები:

საგანი

მაქსიმალური ქულა

ქართული ენა და ლიტერატურა

40

ქართული ენა არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებისათვის

30

უცხო ენა

40

მათემატიკა

25

გეოგრაფია

40

ისტორია

40

ბიოლოგია

25

ქიმია

25

ფიზიკა

25


შედეგები

წარმოდგენილი შედეგები აპელაციის შემდეგ შეიძლება შეიცვალოს.

ოლიმპიადის მონაწილემ განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ წერილობითი ფორმით. ოლიმპიადისმონაწილეს უფლება არ აქვს შეხვდეს საპრეტენზიო კომისიის წევრს. საპრეტენზიო კომისიისგადაწყვეტილების შესაბამისად, ოლიმპიადის მონაწილის ნაშრომს შეიძლება მოემატოს ქულა, დააკლდესანდა დარჩეს უცვლელი.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მონაწილის საპრეტენზიო განაცხადი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდებისეროვნულ ცენტრში მიიღება 2 და 3 თებერვალს 10:00-დან 18:00 საათამდე (რეგიონებში - საგანმანათლებლორესურსცენტრებში).
წარმოდგენილი შედეგები აპელაციის შემდეგ შეიძლება შეიცვალოს.

აპელაციის განაცხადის ფორმა
01 /02/ 2017
X