ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

2016-2017 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის შედეგები

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის გამარჯვებულია ის მონაწილე, რომელმაც დააგროვა ამა თუ იმ საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის არანაკლებ 60%-ისა და მოხვდა შესაბამისი კლასისა და საგნის რეიტინგული სიის პირველ ათას მონაწილეს შორის (ან მისი ქულა ემთხვევა რეიტინგულ სიაში მეათასე ადგილზე მყოფი მოსწავლის ქულას).

2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული ოლიმპიადის მეორე ტურში გამსვლელი ქულები

2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურისათვის თითოეულ საგანში შედგენილი ტესტის მაქსიმალური ქულები


შედეგები
09 /12/ 2016
X