ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატი - ტესტების ნიმუშები

გთავაზობთ ტესტებს, რომლებიც აბიტურიენტთა მხარდაჭერის პროექტის პილოტირების ფარგლებში ქუთაისისა და ჩოხატაურის მეთორმეტეკლასელებს შესთავაზა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა.

გამოქვეყნებული ტესტები ნაწილობრივ ელექტრონული გამოცდისათვის განსაზღვრულ ფორმატს შეესაბამება. სურვილის შემთხვევაში მონაწილეს შეუძლია საგამოცდო მოდელი (მონიტორიდან წაკითხული ტესტის შესრულება, დროის ათვლა და ა. შ.) სრულად გაიმეოროს. ამის გათვალისწინებით სწორი პასუხები არა ტესტებთან ერთად, არამედ რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტთა მხარდაჭერის პროექტს გაზაფხულიდან დაიწყებს.

დეტალური ინფორმაცია აბიტურიენტთა მხარდაჭრის პროექტის შესახებ იხ. ბმულზე

პროექტის იდეა ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატის დანერგვასთან ერთად გაჩნდა. ფორმატის ცვლილება მხოლოდ ტესტის (და არა პასუხების ფურცლის) ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს.

ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატი - ხშირად დასმული კითხვები


გთავაზობთ ტესტების ელექტრონულ და ბეჭდურ ვერსიებს

ქართული ენა და ლიტერატურა (ბეჭდური ვერსია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

ლიტერატურა (ბეჭდური ვერსია)
ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

მათემატიკა (ბეჭდური ვერსია)
მათემატიკა (ელექტრონული ვერსია)

ზოგადი უნარები (ბეჭდური ვერსია)
ზოგადი უნარები (ელექტრონული ვერსია)

ისტორია (ბეჭდური ვერსია)
ისტორია (ელექტრონული ვერსია)

სამოქალაქო განათლება (ბეჭდური ვერსია)
სამოქალაქო განათლება (ელექტრონული ვერსია)

გეოგრაფია (ბეჭდური ვერსია)
გეოგრაფია (ელექტრონული ვერსია)
რუკა

ბიოლოგია (ბეჭდური ვერსია)
ბიოლოგია (ელექტრონული ვერსია)

ქიმია (ბეჭდური ვერსია)
ქიმია (ელექტრონული ვერსია)
დამხმარე მასალა

ფიზიკა (ბეჭდური ვერსია)
ფიზიკა (ელექტრონული ვერსია)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ბეჭდური ვერსია)
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ელექტრონული ვერსია)

ინგლისური ენა (ბეჭდური ვერსია)
ინგლისური ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

გერმანული ენა (ბეჭდური ვერსია)
გერმანული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

ფრანგული ენა (ბეჭდური ვერსია)
ფრანგული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

რუსული ენა (ბეჭდური ვერსია)
რუსული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში


ტესტების სწორი პასუხები

ქართული ენა და ლიტერატურა (სავალდებულო გამოცდა)

ლიტერატურა (არჩევითი გამოცდა)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

მათემატიკა

ისტორია

გეოგრაფია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

უცხოური ენები

ზოგადი უნარები (მათემატიკური ნაწილი)

სამოქალაქო განათლება27 /01/ 2016
X