ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) შედეგები ცნობილია

PISA 2015 წლის მონაცემების მიხედვით ქართველმა მოსწავლეებმა 2009 წელთან შედარებით უკეთესი შედეგი აჩვენეს როგორც საბუნებისმეტყველო საგნებში, ასევე წაკითხულის გააზრებასა და მათემატიკაში.

 


საქართველო პირველ ხუთეულშია იმ რამდენიმე ქვეყანას შორის, რომლებმაც წინა ციკლებთან შედარებით შედეგი სამივე მიმართულებით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. კერძოდ, საბუნებისმეტყველო საგნებში ქართველ მოსწავლეთა მიღწევის მაჩვენებელი სამ წელიწადში 23 ქულით გაიზარდა, წაკითხულის გააზრებაში - 16 ქულით და მათემატიკაში - 15 ქულით. გაუმჯობესების ტენდენციის მიუხედავად, ქართველი მოსწავლეების მიღწევები სამივე სფეროში OECD-ის საშუალო ქულაზე მნიშვნელოვნად დაბალია.

აღსანიშნავია, რომ საბუნებისმეტყველო საგნებსა და მათემატიკაში მსოფლიო ტენდენციის საპირისპიროდ  ქართველი გოგონები უკეთეს შედეგს აჩვენებენ, ვიდრე ბიჭები. მაგ., მათემატიკაში საქართველო ასეთ ცხრა ქვეყანას შორის მოხვდა.

მოსწავლეთა მიღწევების მიხედვით შედეგენილი რეიტინგული სიის სათავეში სინგაპური, იაპონია, ესტონეთი, ტაივანი და ფინეთი მოექცნენ.


PISA საერთაშორისო კვლევაა, რომელიც ამოწმებს 15 წლის მოზარდების მზაობას, გაუმკლავდნენ ყოველდღიურ გამოწვევებს იმ ცოდნისა და უნარების გამოყენებით, რომლებიც სკოლაში მიიღეს. ეს ის ასაკია, როცა მოსწავლეები თითქმის ასრულებენ სავალდებულო განათლების კურსს. PISA-ს მიზანს არ წარმოადგენს, შეამოწმოს, თუ რამდენად კარგად აითვისეს მოსწავლეებმა უშუალოდ სკოლის პროგრამა, არამედ მიმართულია განსაზღვროს, რამდენად კარგად არიან მოსწავლეები მომზადებულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური და სრულფასოვანი ჩართულობისათვის.


PISA 2015 სულ 72 ქვეყანაში ჩატარდა, მათ შორის 35 OECD-ის წევრია. დაახლოებით 540 000 მოსწავლე წარმოადგენდა თავის ქვეყანას, აქედან 6000-ზე მეტი ქართველი მოსწავლე იყო, რომლებიც თავის მხრივ 263 სკოლიდან შეირჩნენ.


PISA-ს ახორციელებს ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ორგანიზაცია (OECD). საქართველო კვლევაში 2009 წლიდან მონაწილეობს. მომდევნო ციკლი 2018 წელს იგეგმება. 2015 წლიდან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი კვლევას „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ (MCA) და „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის“ (MCC) მხარდაჭერით ახორციელებს.


შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მუშაობს PISA 2015-ის ნაციონალური ანგარიშის მომზადებაზე. დეტალური ინფორმაცია კვლევის მიგნებების  შესახებ რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება.

 

www.naec.ge
06 /12/ 2016
X